Materiały na Niedzielę Świętej Rodziny 2019

Podczas 380. Zebrania Planarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września br. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństwa i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

W celu spełnienia tych wytycznych Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, również i w tym roku, przygotował na niedzielę Świętej Rodziny następujące dokumenty:

– obrzęd liturgii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich podczas Eucharystii wraz z błogosławieństwem małżeństw i rodzin,

– propozycję homilii na niedzielę Świętej Rodziny.

Tego dnia chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa.

Prosimy wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa.

Zachęcamy, aby we wszystkich parafiach ta niedziela była okazją do spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu.

 

ks. Przemysław Drąg

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP

DO POBRANIA: