„Misje sercem Kościoła” – w najbliższą niedzielę Światowy Dzień Misyjny

W najbliższą niedzielę 22 października pod hasłem „Misje sercem Kościoła” będzie obchodzony Światowy Dzień Misyjny. Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym, a także dzień modlitwy za misjonarzy posługujących na całym świecie.

Do odnowienia gorliwości na rzecz ewangelizacji w dzisiejszym świecie zachęca Ojciec Święty w swoim orędziu na 97. Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 22 października 2023 r. Jego hasłem są słowa „Pałające serca, stopy w drodze” (por. Łk 24, 13-35) nawiązujące do opisu spotkania Pana Jezusa z uczniami zmierzającymi do Emaus.

Tekst orędzia: Orędzie na 97. Dzień Misyjny

Więcej materiałów dotyczących misji i Niedzieli Misyjnej na stronie Papieskich Dzieł Misyjnych