Modlitwa za Bliski Wschód – w każdy piątek czerwca

Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz COMECE Kościół w Polsce włącza się w inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudnościami, których doświadcza społeczność tego regionu świata.

Modlitwa odbywać się będzie w każdy piątek czerwca o godz. 15:00. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przygotowało materiały duszpasterskie do wykorzystania w czasie modlitwy oraz krótki opis aktualnej sytuacji w krajach regionu.

 

DO POBRANIA: