Nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023.

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem systemu EBOI w terminie do 28 listopada 2022 roku.

W edycji programu na 2023 rok dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5

Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 8:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl