Nabór do salezjańskiej SP w Lubinie

Od 1 września 2017 rozpoczęła działalność Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w wyniku przekształcenia Salezjańskiego Gimnazjum. Jesteśmy szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego, dostępną dla wszystkich uczniów, których rodzice pragną kształcić i wychowywać w niej swoje dzieci.

Na rok szkolny 2018/2019, na podstawie rekrutacji, przyjmujemy kandydatów do klasy I. Istnieje także możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2018/2019 z innej szkoły podstawowej do klasy IV, V, VI i VII. W nowym roku szkolnym szkoła będzie funkcjonować w dwóch budynkach: przy ul. Jana Pawła II 58 (klasy VIII, oddziały gimnazjum) i przy ul. Sowiej 7 (klasy I, II, IV, V, VI, VII).

Szkoła posiada własny program wychowawczy oparty o podstawy wiary i etyki katolickiej oraz uwzględniający zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko. Priorytetem szkoły jest wychowanie, które dokonuje się w klimacie rodzinnym: w duchu radości i bliskich więzi łączących nauczycieli i innych pracowników szkoły z uczniami.

Dzień otwarty, czyli spotkanie dla rodziców i kandydatów do klasy I odbędzie się 22 lutego (czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Sowiej 7. Trzy tygodnie później, czyli 15 marca (czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Sowiej 7, będzie miało miejsce spotkanie dla rodziców i kandydatów do klasy IV, V, VI, VII.

Bliższe informacje odnośnie rekrutacji, w tym wymagane dokumenty, można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Sowiej 7 (tel. 76 721-04-60) lub na stronie internetowej: www.salsp.pl

X