Nabór kandydatów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

„ …. architektura, malarstwo czy rzeźbiarstwo przygotowują tylko godne miejsce świętym obrzędom, muzyka sakralna spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu świętych ceremonii i obrzędów.” 

Pius XII Encyklika MUSICAE SACRAE DISCIPLINA

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy, wypełniając swoją misję, troszczy się o muzyczne wykształcenie organistów, kantorów, prowadzących zespoły śpiewacze oraz muzyków -członków zespołów wokalnych i instrumentalnych. Od 30 lat –  wcześniej jako Diecezjalne Studium Organistowskie, dzisiaj Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej – zaprasza osoby w różnym wieku, aby zdobyły wykształcenie muzyczne celem pełnienia zaszczytnej, a zarazem odpowiedzialnej funkcji muzyka kościelnego – organisty, kantora, wokalisty, muzyka instrumentalisty. Instytut kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy ukończyli 12 rok życia, posiadają talent muzyczny i chcieliby nabyć umiejętność gry na organach, innych proponowanych instrumentach oraz nauczyć się poprawnego śpiewu. Od roku szkolnego 2022/2023 Instytut zaprasza do nauki  gry na instrumentach dętych – klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon.    

Nauka gry na Organach w Instytucie trwa cztery lata. Osoby, które nie posiadają żadnego przygotowania muzycznego, przyjmowane są na rok wstępny, tzw. „zerowy”. Podyplomowe Studium dla Organistów trwa 2 lata, Kurs Kantorów i Psałterzystów 1 rok, a zajęcia na Wydziale Wokalnym i Instrumentalnym 4 lata. Grupowe zajęcia teoretyczne dla DSO (Organistów) Kantorów  i Psałterzystów oraz na Wydziale Wokalnym odbywają się w każdą sobotę z zachowaniem cyklu  roku szkolnego. Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia w instytucie prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Absolwenci uzyskują dyplomy: Organisty – dyplom kategorii III – po ukończeniu DSO, Organisty – dyplom kategorii II po ukończeniu Podyplomowego Studium; na Wydziale wokalnym    wokalisty w klasie Śpiewu Solowego, na Wydziale instrumentalnym – instrumentalisty w odpowiedniej specjalności, Kantora i Psałterzysty,. Umiejętności nabyte w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej dają możliwość kontynuowania dalszej nauki w Szkole Muzycznej II st. oraz na studiach wyższych w Akademiach Muzycznych.  

Rekrutacja kandydatów na nowy rok szkolny 2022 – 2023 odbędzie się w sobotę 03 września 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy, ul. Jana Pawła II nr 1 (budynek Legnickiej Kurii Biskupiej).

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

2. Wniosek –  POBIERZ

3. Życiorys

4. Świadectwo wykształcenia ogólnego

5. Świadectwo wykształcenia muzycznego (o ile kandydat posiada)

6. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie

7. 3 fotografie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej Instytutu lub stronie Diecezji Legnickiej. www.muzyka.diecezja.legnica.pl

Kontakt: tel. +48 600 954 472, e-mail: ksiadzyna@op.pl

 

Dyrektor DIMK

mgr Benedykt Ksiądzyna