Nabożeństwo TAIZE w Lubinie [FILM]

Wielu lubinian przyszło do świątyni na Przylesiu, by adorować krzyż śpiewem kanonów z Taizé.

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie zaprosiła wszystkich parafian do wspólnej modlitwy i adoracji krzyża. Miało to miejsce w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zebrani modlili się podczas nabożeństwa w duchu Taizé, czyli z wystawionym krzyżem i śpiewając charakterystyczne kanony.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.