Nasza jedność, to jest jedność różnych…

W niedzielę 24 stycznia, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w godzinach popołudniowych w Legnicy, tym razem w świątyni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, z udziałem przedstawicieli Kościołów: Rzymskokatolickiego i Prawosławnego. Tym razem, z powodu choroby, zabrakło duszpasterza z Kościoła Greckokatolickiego. Przesłał on zapewnienie o łączności duchowej, w czasie trwającego nabożeństwa.

Wśród uczestników spotkania obecny był biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, duszpasterze wspólnot ewangelickiej i prawosławnej, przełożeni, profesorowie i klerycy legnickiego Seminarium, proboszczowie niektórych legnickich parafii i grono wiernych.

– Nasza jedność, to jest jedność różnych, którzy tak patrzą na siebie, tak przeżywają swoje relacje, że wiedzą, że Bóg w odpowiednim momencie daje właściwego ducha, właściwe rozeznanie, właściwy sposób jednoczenia się z drugim, żeby nie wywyższać się, ale być sługą drugiego – mówił ksiądz Biskup.

Ks. Jerzy Gansel, gospodarz miejsca, wyraził radość z faktu że to nabożeństwo mogło się odbyć, mimo panującej pandemii. Przypomniał że trwanie w Bożej miłości, wzmacnia pragnienie jedności i pojednania, bo Bóg otwiera nas na tych, którzy są od nas rożni.

Z kolei ks. Lubomir Worhacz z parafii prawosławnej, zwrócił uwagę że nie wystarczy mówić o miłości, ale trzeba ją potwierdzać swoimi uczynkami. Poprowadził też modlitwę z prośbą o Boże miłosierdzie i Bożą pomoc w obecnym czasie choroby.

Więcej na stronie Niedzieli legnickiej
oraz na stronie Radia Plus Legnica