Neoprezbiterzy na Jasnej Górze

Każdego roku, po uroczystości święceń prezbiteratu, neoprezbiterzy udają się z pielgrzymką do Częstochowy na Jasną Górę, aby podziękować za dar kapłaństwa i wypraszać łaski potrzebne do pracy duszpasterskiej, którą już wkrótce podejmą.

Przed obrazem Królowej Polski modlili się wraz z ks. Krzysztofem Wiśniewskim, ojcem duchownym WSD w Legnicy: ks. Krzysztof Borysiewicz i ks. Artur Jaguszczak.

Była to wspólnie sprawowana Eucharystia z neoprezbiterami diecezji świdnickiej: ks. Marcinem Kirkiewiczem, ks. Pawłem Krukiem, ks. Pawłem Nowotyńskim i ks. Krystianem Stasiakiem, którzy na Jasną Górę przybyli z ks. Dominikiem Ostrowskiem, rektorem WSD w Świdnicy.

 

foto: Biuro Prasowe Jasnej Góry