Niepełnosprawni z pielgrzymką u Maryi i Józefa

Zakończyła się 22. diecezjalna pielgrzymka osób niepełnosprawnych i przyjaciół do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zorganizowana przez legnicką Caritas. Po rocznej przerwie spowodowanej przez pandemię, do głównego sanktuarium diecezji legnickiej przybyło około 400 pielgrzymów. Spotkaniu przewodniczył biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, który celebrował mszę św. w południe w bazylice krzeszowskiej.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Maryja i Józef wskazują nam drogą zawierzenia i ufności”. Jest ono związane z postawą ufności, jaką przyjęła Maryja przyjmując Bożą wolę zostania Matką Syna Bożego. Także św. Józef jest wzorem zawierzenia wobec Bożego planu. Ewangelicznej scenie zwiastowania i dialogowi, jaki Maryja odbyła z aniołem, bp Siemieniewski poświęcił wygłoszoną homilię.

Pielgrzymka osób niepełnosprawnych jest okazją nie tylko do modlitwy, ale także spotkań, wymiany doświadczeń oraz przeżywania radości. To także okazja do uhonorowania tych, którzy w szczególny sposób przysłużyli się na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych. W tym roku tytuł „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych” otrzymała Janina Panajotidu ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych działająca przy parafii św. Józefa w Zgorzelcu.

Warto też podkreślić, że na doroczne spotkanie w Krzeszowie wyruszyła z Legnicy piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych ze wspólnoty św. o. Pio, której przewodził ks. Tomasz Filipek.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica