Nieszpory ekumeniczne w Katedrze

W niedzielę wieczorem w legnickiej katedrze sprawowane były nieszpory ekumeniczne. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich: katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego oraz ewangelicko-augsburskiego.

Modlitwie miał przewodniczyć biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, jednak z powodu choroby, nieszpory poprowadził Wikariusz Generalny i proboszcz katedry ks. Robert Kristman. Biskup Andrzej przygotował jednak homilię z tej okazji, którą odczytał delegat ds. ekumenizmu ks. Andrzej Jarosiewicz.

– Jako nowy biskup legnicki włączam się w tradycję, która tak owocnie trwa w naszym mieście od tylu lat i która przyniosła już tyle błogosławionych owoców. Niech Bóg pozwoli nam wiernie trwać w ufności, że – krok po kroku – jesteśmy bliżej upragnionego przez Pana Jezusa celu: „Ojcze, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17,11) – napisał bp Siemieniewski.

Głos zabrali także przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich. Ks. Mirosław Drapała z Kościoła grekokatolickiego oraz ks. Lubomir Worhacz z Kościoła prawosławnego odczytali modlitwy, które zanoszone są do Boga w czasie Bożego Narodzenia, które wielbią Boga za Jego Objawienie się człowiekowi. Głos zabrał także ks. Jerzy Gansel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na zakończenie nieszporów błogosławieństwa udzielił ks. Robert Kristman.

Więcej na ten temat na stronie Radia Plus Legnica i Niedzieli legnickiej

X