Nowe statuty Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych

Przewielebni Kapłani!

Niniejszym informuję, że z początkiem nowego roku liturgicznego, tj. 2 grudnia 2018 roku został ogłoszony Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Legnickiej oraz Statut Parafialnych Rad Ekonomicznych Diecezji Legnickiej. Dokumenty te powstały w wyniku przepracowania dotychczasowego Statutu Rad Parafialnych Diecezji Legnickiej w myśl kanonów 536-537 KPK, w których jest mowa o powoływaniu dwóch różnych rad parafialnych.

Nowe statuty wchodzą w życie w poszczególnych parafiach po wygaśnięciu mandatu aktualnych rad parafialnych.

W większości parafii naszej diecezji działają obecnie rady parafialne utworzone w wyniku wyborów w pierwszej połowie 2016 roku na trzyletnią kadencję. Zbliża się zatem czas przeprowadzenia nowych wyborów i tworzenia nowych rad. Powinny one się odbyć przed upływem pierwszej połowy 2019 roku.

Zarządzam, aby najbliższe wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze wspomnianymi zatwierdzonymi przeze mnie statutami dwóch rad parafialnych.

Proszę Księży Dziekanów, aby dopilnowali przeprowadzenia wyborów w poszczególnych parafiach, a następnie przekazali do Kurii protokoły wyborcze oraz listy proponowanych członków rad, zarówno wybranych, jak i mianowanych przez Księży Proboszczów, w celi ich zatwierdzenia, zgodnie z par. 21 Statutu PRD i z par. 22 Statutu PRE.

Z błogosławieństwem

+ Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

 

DO POBRANIA:

 

X