Nowy Biskup Świdnicki: Wracam do swojej Galilei [FILM]

Pierwsza rozmowa nowego biskupa świdnickiego z przedstawicielami mediów.

Biskup świdnicki Marek Mendyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej, spotkał się dziennikarzami mediów katolickich w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Odpowiedział na kilka pytań związanych w nominacją na ordynariusza diecezji świdnickiej.