Nowy referent ds. muzyki kościelnej oraz dyrektor DIMK

Z obrzędami chrześcijańskimi zawsze związana była muzyka. Psalmy, hymny i pieśni stanowiące część Biblii, stają się nośnikiem prawd objawionych. Już w Kościele apostolskim śpiew traktowano jako dar Ducha, tak samo jak głoszenie kerygmatu. Kościół nadal otacza opieką wszelkie formy sztuki sakralnej. Przejawia się to także w trosce o zachowanie i powiększanie skarbca muzyki sakralnej.

Liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga. Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów. Może być szczególnym sposobem uczestnictwa w świętych obrzędach, w tajemnicy wiary. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących.

Szczególną troską o formację muzyczną należy otoczyć młode pokolenie. Zachęcamy kompetentne osoby (duchownych i świeckich) do zakładania chórów dziecięcych i młodzieżowych, w których formacja osobowa i chrześcijańska opiera się na muzyce liturgicznej i katechezie mistagogicznej.

Czytaj treść Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej

 

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski w trosce o muzykę liturgiczną w naszej diecezji
z dniem 1 maja 2020 roku dokonał następujących zmian personalnych:

ks. kanonik Daniel Gołębiowski, proboszcz parafii św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy,
został ustanowiony referentem ds. muzyki kościelnej

p. Benedykt Ksiądzyna
został ustanowiony dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

 

 

foto: Jędrzej Rams (Legnicki Gość Niedzielny)