Nowy sekretarz Biskupa Legnickiego

W dniu 4 stycznia 2022 roku ks. Tomasz Kołodziej został mianowany sekretarzem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego.

Ks. Tomasz Kołodziej ma 37 lat, pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu. Jego pierwszą parafią po święceniach w 2011 roku była parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach. W 2016 roku rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej – najpierw jako prefekt, a następnie jako dyrektor administracyjny Legnickiej Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego. Jest penitencjarzem i ceremoniarzem katedralnym.

Niech Matka Boża Łaskawa oraz św. Tomasz Apostoł wyjednają wszelkie potrzebne łaski w posłudze sekretarza Biskupa Legnickiego.

 

foto: Jędrzej Rams (Legnicki Gość Niedzielny)