O synodalności na spotkaniach rejonowych

W minionym tygodniu odbyły się spotkania rejonowe duchowieństwa diecezji legnickiej. 

Podczas spotkań księża zostali wprowadzeni w tematykę XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów 2023 „Ku synodalności Kościoła: komunia, uczestnictwo, misja”, który od tego roku decyzją Papieża Franciszka zmienia swoją dotychczasową formułę i rozpoczyna się dwa lata wcześniej tzw. fazą diecezjalną. 

Wszystkim spotkaniom przewodniczył Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, który w swoim słowie skierowanym do prezbiterów ukazywał „Synod w Dziejach Apostolskich, w nauczaniu Papieża Franciszka i w życiu”. W oparciu o katechezę Ojca Świętego wskazywał na 3 filary synodalnego procesu: światło słowa Bożego (bez którego żyjemy w ciemności), ugruntowanie w Tradycji Kościoła (bez ugruntowania chodzimy po bezdrożach) oraz zakorzenienie w konkretnym życiu osobistym, parafialnym i diecezjalnym (bez zakorzenienie poruszamy się po ruchomych piaskach). 

Gościem specjalnym konferencji rejonowych był p. dr hab. Aleksander Bańka, profesor Uniwersytetu Śląskiego, który był delegatem Konferencji Episkopatu Polski na otwarcie synodu w Watykanie. W czasie spotkań dzielił się świadectwem przeżywania tych watykańskich wydarzeń oraz refleksjami dotyczącymi synodu i jego praktycznego zastosowania w parafiach. Wskazywał na konieczność powrotu do źródeł, do tego czym Kościół jest i przyjęcia stylu duszpasterskiego, który proponuje Ojciec Święty w trzech słowach: spotkanie, słuchanie, rozeznawanie.

Całość spotkania kończyła dyskusja i możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami, wnioskami. Następnie po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego Biskup Legnicki udzielił wszystkich pasterskiego błogosławieństwa.