Odpust w Wyższym Seminarium Duchownym

19 marca wspólnota seminaryjna obchodziła uroczystość odpustową ku czci świętego Józefa, patrona Seminarium oraz Diecezji Legnickiej. Tego dnia gościliśmy Rektora WSD w Świdnicy, Ks. dr Tadeusza Chlipałę, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy i wygłosił homilię. Podkreślił w niej cnoty Oblubieńca NMP: męstwo, odwagę i odpowiedzialność. Święty Józef, Opiekun Zbawiciela, odznaczał się pokorą, pracowitością, wolnością w podejmowaniu decyzji oraz wielką miłością do Jezusa i Maryi. To wszystko sprawia, że święty Józef powinien być w dzisiejszych czasach brany za wzór dojrzałego mężczyzny.

Modlitwa do św. Józefa:
Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

Święty Józefie, módl się za nami!

 

X