Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję w Cieplicach

Ofiarowanie się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, to poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi – z miłości.

Pierwsze spotkanie rozpoczynające 33 dniowy okres przygotowania do uroczystego aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi odbędzie się 05.11.2019 o godz. 18:00.

Formacja skierowana jest do wszystkich, którzy pragną bliżej poznać Jezusa i doświadczyć Jego miłości. Każdemu, kto zdecyduje się na 33 dniową podróż, prowadzącą do spotkania z Jezusem będzie towarzyszyć Maryja, która zna najkrótszą drogę do swojego Syna.

Przygotowanie do zawierzenia oparte jest na codziennym rozważaniu Pisma Świętego, Traktatu św. Ludwika de Montfort, modlitwie zalecanej przez św. Ludwika oraz na uczestniczeniu (jeśli to możliwe) w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu, rozważaniem, konferencją i modlitwą wspólnotową.

Harmonogram spotkań formacyjnych:

– 5 listopada (wtorek), godz. 18:00 – spotkanie wprowadzające
– 12 listopada (wtorek), godz. 18:00 -spotkanie formacyjne
– 18 listopada (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie formacyjne
– 25 listopada (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie formacyjne
– 2 grudnia (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie formacyjne
– 6 grudnia (piątek), godz. 18:00 – modlitwa uniżenia
– 7 grudnia (sobota), godz. 18:00 – adoracyjna droga krzyżowa

8.12.2019 (niedziela) – UROCZYSTY AKT ZAWIERZENIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

8.12 – 11.12.2019 (niedziela – środa) – REKOLEKCJE MARYJNE, które poprowadzi o. Nereusz Mróz OFM z pustelni w Jaworzynce.