Oświadczenie Legnickiej Kurii Biskupiej

Przewielebni Księża!

Informuję, że dnia 10 listopada 2020 roku Biskup Legnicki zakazał na terenie Diecezji Legnickiej publicznego sprawowania Eucharystii oraz innych sakramentów ks. Bogdanowi BEDNARCZYKOWI.

 

Z wyrazami jedności w Chrystusie

ks. prał. Robert KRISTMAN

Wikariusz Generalny

 

DO POBRANIA: