Pamięci zmarłych jeleniogórskich pedagogów

Po raz kolejny w listopadzie, jeleniogórscy katecheci i nauczyciele  uczcili pamięć tych, którzy poprzedzili ich w drodze do wieczności, tych których trud budowania umysłów i serc ludzi młodych do  dziś dla wielu jest  przykładem   i natchnieniem.  Nauczyciele, pedagodzy, katecheci i pracownicy szkoły. To o nich wszystkich pamiętali w trakcie modlitwy wypominkowej ci, którzy aktualnie tworzą historię swoich placówek

To modlitewne spotkanie odbyło się  w niecodziennej scenerii; w  głównej alei  starego cmentarza Jeleniej Góry, przy symbolicznym grobie ofiar radzieckiego totalitaryzmu. Uczniowie i nauczyciele odczytywali nazwiska zmarłych pedagogów, pracowników szkoły. W modlitwie pamiętano również  o zmarłych uczniach. Niektórzy nie zapomnieli też o Patronach swoich szkół, polecając ich dusze Bogu.   W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele następujących szkół Jeleniej Góry: SP 2, SP 7, SP 11, SP 13, ZST”Mechanik”, Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.  Warto dodać, że modlitwą ogarnięci zostali również zmarli nauczyciele i pracownicy szkół, które już w wyniku ostatnich reform, przestały istnieć: SP 1,  SP 4, SP 12, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4.

Inicjatorem  i organizatorem tego nabożeństwa, które odbyło się 27 listopada 2019 r.   jest   duszpasterz jeleniogórskich nauczycieli ks. prałat Józef Stec. To On, od wielu lat,  troszczy się o to, by  trwała pamięć o tych, którzy trudzili się nad wychowaniem i kształceniem wielu pokoleń  jeleniogórzan.  W tym roku modlitwie przewodniczył ks. Michał Kamiński. Na zakończenie uczniowie wraz z opiekunami  zapalili symboliczne znicze oraz pomodlili się za dusze  zmarłych.