Parafia pożegnała swojego proboszcza

W dniu 15 października, w parafii św. Marcina w Pomocnem, odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem ciała śp. ks. kan. Marka Lacha, który zmarł 12 października, w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Śp. ks. Marek żegnany był przez rodzinę, duchowieństwo, wiernych, władze samorządowe, strażaków, delegacje różnych instytucji, oraz licznie przybyłych przyjaciół i osób w różny sposób związanych z nim jako proboszczem, wykładowcą, katechetą, kapelanem, strażakiem, przyjacielem.

Mszy świętej przewodniczył świdnicki biskup senior Ignacy Dec, który dla niego i kolegów z jego rocznika święceń, był przełożonym i wychowawcą w Seminarium, a dla niego osobiście, promotorem jego pracy magisterskiej.

Bp Dec zwrócił uwagę, że dzień pożegnania w parafii, przypada w dniu jego urodzin w 1967 r.

Przeżył 54 lata i 29 lata w posłudze kapłańskiej. Wyświęcony został 23 maja 1992 r. we Wrocławiu. Jako wikariusz pracował w Złotym Stoku (1992) i w parafii katedralnej w Legnicy (1994-95). Następnie studiował na filozofię przyrody ożywionej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1995-2003). Po powrocie do Legnicy, został prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym (2003-05), następnie rezydentem parafii katedralnej (2005-06) i w Prochowicach (2006-09), a od 2009 r. proboszczem parafii w Pomocnem.

– Byłeś dobrym narzędziem w dłoniach Pana Jezusa. Użyczałeś swoich ust by obdarzać ludzi mądrością. Użyczałeś swojego serca żeby kochać ludzi, zwłaszcza tych, którzy byli mało kochani przez innych, żeby być im bratem, ojcem i pasterzem. Żegnamy cię dzisiaj w postawie wdzięczności wobec Pana Boga za Ciebie, za to dobro które przekazał przez twoją posługę.

„Niech aniołowie, zawiodą cie do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cie do krainy życia wiecznego”. I czekaj na nas – mówił bp Ignacy Dec w swojej homilii.

Po Mszy św. i obrzędach ostatniego pożegnania, trumna z jego ciałem została procesyjnie przeniesiona przez strażaków do samochodu-karawanu, który w asyście wozów strażackich został eskortowany do autostrady.

Uroczystości pogrzebowe, odbyły się w jego rodzinnej miejscowości w Rudzie k/Wielunia, w dniu 16 października 2021 r. Temu wydarzeniu przewodniczył ks. prał. Józef Lisowski, kanclerz Kurii.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEJ NIEDZIELI.

X