Penitencjarze

Penitencjarze 

1. ks. Bielawski Robert, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej

2. ks. Kawzowicz Stanisław, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszotarach

3. o. Kluska Zbigniew OFMConv, parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy

4. ks. Kołodziej Tomasz, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego

5. ks. Kopania Mateusz, prefekt Wyższego Seminarium Duchowego

6. ks. Kot Piotr, rektor Wyższego Seminarium Duchownego

7. o. Skibiński Tomasz OFM, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Czętochowskiej w Legnicy

8. o. Stachowicz Damian OFM, parafii pw. Matki Boskiej Czętochowskiej w Legnicy

9. o. Tarnowski Paweł OFM, parafii pw. Matki Boskiej Czętochowskiej w Legnicy

10. ks. Tracz Andrzej, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy

11. ks. Walendzik Wiesław, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Legnicy

12. ks. Wiśniewski Krzysztofojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego

***

DYŻURY PENITENCJARZY W KATEDRZE LEGNICKIEJ
godz. 11.30-12.30

PONIEDZIAŁEK:
ks. Stanisław Kawzowicz

WTOREK:
ks. Robert Bielawski

ŚRODA:
Przełożony Wyższego Seminarium Duchownego

CZWARTEK:
ojcowie Franciszkanie OFM

PIĄTEK:
ks. Wiesław Walendzik

SOBOTA (oprócz 1-ej soboty miesiąca):
ojcowie Franciszkanie OFMConv. lub ks. Andrzej Tracz

***

Penitencjarz ma obowiązek pełnić posługę szafarza sakramentu pokuty w wyznaczonym miejscu i czasie. Władzy swojej penitencjarz nie może delegować (508 § 1 KPK).

Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, jeśli cenzury nie są stwierdzone wyrokiem sądowym lub dekretem przełożonego i nie zastrzeżone stolicy apostolskiej.

Chodzi o następujące cenzury:

Ekskomunika latae sententiae:

– przestępstwo przeciwko religii i jedności kościoła: apostazja, herezja i schizma – kan. 1364 KPK;

– aborcja dokonana – usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;

– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty – kan. 1387-1388 KPK.

Interdykt lub suspensa latae sententiae:

– usiłowanie sprawowania Eucharystii lub Sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;

– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi – kan. 1390 § 1 KPK;

– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników – kan. 1394 KPK.

Penitencjarz na terenie diecezji może rozgrzeszać od wyżej wymienionych cenzur także wiernych innych diecezji, a własnych diecezjan także poza terenem diecezji (kan. 508 § 1 KPK).