Pielgrzymka Skautów do Krzeszowa | 26 marca 2022

Jak co roku, w sobotę w okolicy Uroczystości Zwiastowania NMP, członkowie Federacji Skautingu Europejskiego modlą się za siebie nawzajem w całej Europie. Poszczególne hufce Skautów Europy z naszej diecezji gościła, przy tej okazji, Maryja w swoich sanktuariach w Dąbrowicy, Bolesławcu czy Grodowcu a święta Jadwiga wielokrotnie w Legnickim Polu.

W tym roku, w 30. rocznicę powstania Diecezji Legnickiej, przedstawiciele wszystkich gałęzi wiekowych (wilczki, harcerki i harcerze, przewodniczki i wędrownicy) obu nurtów (żeńskiego i męskiego), zorganizowani w Hufcu Jeleniogórsko – Legnickim (chłopcy) oraz Hufcu Gryfowskim, Hufcu Legnickim i Środowisku Jeleniogórskim (dziewczęta) Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, które należy do Federacji Skautingu Europejskiego, przy obecności swoich duszpasterzy (duchową opieką prawie czterystu skautów w naszej diecezji wspiera ponad dwudziestu kapłanów), rodziców i sympatyków, pielgrzymować będą razem do Matki Bożej Łaskawej, do krzeszowskiej Bazyliki, w sobotę 26 marca.

Czterema trasami dotrą pod bramy Sanktuarium, w którym o 11.30 rozpocznie się Nabożeństwo Przywitania z obrzędem przyjęcia do Ruchu Adopcji Dziecka Poczętego.

O 12.00 wilczki, harcerki i harcerze wezmą udział w grach przygotowanych specjalnie na pielgrzymkę – w tym czasie rodzice będą wsłuchiwali się w konferencje.

O godzinie 14.30, po ciepłym posiłku, rozpocznie się przygotowanie do Eucharystii (z okazją do spowiedzi i próbą śpiewu) – Mszy Świętej o godz. 15.00 przewodniczył będzie Ks. bp Andrzej Siemieniewski, biskup legnicki. Potem uroczysty apel zakończy pielgrzymkę, której hasłem są słowa: „Mów Amen jak Maryja”.

Szczególną intencją w tym roku będzie dziękczynienie za naszą diecezję i prośba o pokój i nawrócenie. Serdecznie zapraszamy.

 

ks. Stanisław Bakes
diecezjalny duszpasterz harcerski