Pielgrzymka „Śladami Miłosierdzia” | 29 kwietnia-3 maja 2023