Pielgrzymka śladami Zbawiciela

W podróż śladami Zbawiciela wybrała się grupa pielgrzymów z Olszyny pod opieką proboszcza ks. Bogusława Wolańskiego. W dniach od 2 do 9 listopada br. nawiedzili min. Jerozolimę, Betlejem, Nazaret, Nain, Kanę Galilejską, Jerycho i Jezioro Galilejskie. Przewodnikiem duchowym wyprawy był ks. dr Ryszard Kempiak, salezjanin, biblista, doświadczony znawca Ziemi Świętej.

Pierwszym miejscem nawiedzenia była Jerozolima. Po Eucharystii i Drodze Krzyżowej pielgrzymi mieli dużo czasu, by oddać się modlitwie przy grobie Chrystusa i na Golgocie. Kolejne godziny pielgrzymowania to odkrywanie innych świętych miejsc tego miasta, jak np. Wieczernik, czy miejsce wniebowstąpienia Chrystusa.

Na pielgrzymim szlaku nie mogło zabraknąć miejsca narodzenia Pana Jezusa, a więc Betlejem i Pola Pasterzy. Z Judei pielgrzymi przenieśli się do Galilei, by złożyć wizytę w Kafarnaum. Niezapomniany był rejs po Jeziorze Galilejskim, a także nawiedziny Góry Błogosławieństw i Góry Przemienienia. Małżeństwa miały okazję odnowić swoje przyrzeczenia w Kanie Galilejskiej.

Pielgrzymowanie olszyńscy pątnicy zakończyli w Nazarecie, modląc się przy domu Maryi a także w w kościele św. Józefa, któremu zawierzyli oni całą wspólnotę parafialną.

Więcej w wydaniu Niedzieli legnickiej