PARAFIA ŚW. JANA NEPOMUCENA W PIELGRZYMCE

Proboszcz: ks. Franciszek Wróbel

 

 

Adres: Pielgrzymka 112, 59-524 Pielgrzymka

Telefon: 76-877-50-37

 

Dekanat: Złotoryja

Parafia pw. św. Jana Nepomucena, kościół parafialny

Kościół wzniesiony w połowie XIII w., rozbudowany w XVI w., przebudowany i powiększony przy udziale architekta G. Simonettiegow 1717 i 1926 r. Jest to budowla orientowana, murowana z kamienia łamanego, silnie oskarpowana,prostokątną nawą nakrytą sklepieniem kolebkowym na gurtach z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu zwieńczoną hełmem z prześwitem, dzwon z 1879 r. Dach łamany z powiekami, w elewacjizachodniej romański portal uskokowy, przy elewacji północnej liczne przybudówki, kruchta, zakrystia, loża lokatorska, neoklasycystyczne mauzoleum von Elsnerów z 1852 r. Wnętrze nakrywa sklepienie kolebkowe na gurtach ozdobione plafonami i sztukaterią z XVIII w., drewniane dwukondygnacyjne empory z obrazowymi przedstawieniami biblijnymi i elementami snycerskimi na parapetach. We wnętrzu zachowały się m.in. polichromowany ołtarz główny z XVIII w., kamienna chrzcielnica z 1612 r., polichromowana ambona z XVIII w., prospekt organowy z I poł. XVIII w. W ścianach magistralnych zespół epitafiów i płyt nagrobnych z różnych okresów.

Kościół filialny pw. św. Szczepana. Wojcieszyn.

Kościół wzniesiony w I poł. XIII w., spłonął w I poł. XVII w., odbudowany w 1669 r., wielokrotnie przebudowywany.Jest to budowla kamienna z prostokątną nawą i węższym, wydłużonym prezbiterium, wnętrze z dwoma kondygnacjami drewnianych empor,nakryte stropem drewnianym. Dachy dwuspadowe, a na kalenicy nad nawą kwadratowa wieża, zwieńczona ośmiobocznym hełmem z prześwitem, w kruchcie kamienny portal i w elewacjach okna w dwóch rzędach. We wnętrzu zachowały się m.in. na parapetach empor cykl temperowych obrazów o tematyce biblijnej z przełomu XVII i XVIII w., polichromowany ołtarz i ambona z XVII w., kamienna gotycka chrzcielnicaz 1695 r., barokowy prospekt organowy. W murach obwodowych kamienne epitafia z lat 1687-1728.

Kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Czaple

Kaplica wzniesiona w 1832/33 r., jako ewangelicka kaplica pogrzebowa. Jest to budowla murowana, salowa na rzucie prostokąta, nakryta dachem mansardowym z naczółkami, z ośmioboczną sygnaturką z prześwitem na kalenicy. We wnętrzu drewniana empora, wystrój i wyposażenie współczesne.

NIEDZIELE:

– czas letni: 8.00, 9.30, 11.00

– czas zimowy: 9.00, 10.30, 12.00

 

DNI POWSZEDNIE:

18.00 (zimą: 17.00)

Liczba mieszkańców: 1629

Odpust parafialny: 21 maja

Wieczysta adoracja: 4 grudnia

Miejscowości należące do parafii:

Czaple, Pielgrzymka, Wojcieszyn

Scroll Up