Pierwszy piątek miesiąca – przygotowanie (maj 2021)

„Jesteśmy umiłowani zanim powstaliśmy, umiłowani i „przeznaczeni na to, abyśmy szli i owoc przynosili”. Owo przeznaczenie nie jest żadnym fatum czy ślepym losem, to wybór Boży – całkowite oddanie się Pana w nasze ręce. Mówimy o przyjaźni, która się nie kończy, o przymierzu, któremu Pan jest wierny (nawet, gdy my jesteśmy niewierni Jemu). „Ja będę im Bogiem, oni będą mi ludem”. Ludem na wzór Bożego Serca
fragment refleksji o. Roberta Więcka SJ (Kraków)

Zachęcam wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do organizacji nabożeństw w najbliższy pierwszy piątek maja (7 maja), które mają duchowo przygotować Polskę oraz nasze parafie do jubileuszu 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Na każdą parafię został dostarczony specjalny zeszyt z zawartymi refleksjami na każdy miesiąc, rozważaniami na Kazania Pasyjne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej , rekolekcji wielkopostnych.

Otwierając zeszyt na stronie 55 znajdziemy schemat nabożeństwa pierwszopiątkowego, następnie na s. 58 fragment encykliki Leona XIII „Annum sacrum – o poświęceniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu”, a na s. 51 pełną refleksję o. Mirosława Bożka SJ, przeznaczoną na miesiąc marzec, do wykorzystania podczas homilii.