Pierwszy piątek miesiąca – przygotowanie (marzec 2021)

„Potrafimy wręcz zbudować ze swojej nieufności wobec Boga mur, który sprawia, że nie dostrzegamy żadnej możliwości przemiany swojego życia. Tymczasem jedna z obietnic, jaką Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque, objawiając jej Bożą miłość w obrazie swego Serca, brzmi: 'Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia”
fragment refleksji o. Mirosław Bożek SJ (Bytom)

Zachęcam wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do organizacji nabożeństw w najbliższy pierwszy piątek marca (5 marca), które mają duchowo przygotować Polskę oraz nasze parafie do jubileuszu 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Na każdą parafię został dostarczony specjalny zeszyt z zawartymi refleksjami na każdy miesiąc, rozważaniami na Kazania Pasyjne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej , rekolekcji wielkopostnych.

Otwierając zeszyt na stronie 55 znajdziemy schemat nabożeństwa pierwszopiątkowego, następnie na s. 57 fragment encykliki Leona XIII „Annum sacrum – o poświęceniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu”, a na s. 46 pełną refleksję o. Mirosława Bożka SJ, przeznaczoną na miesiąc marzec, do wykorzystania podczas homilii. 

 

X