Blog Detail

PILNE: Oświadczenie dotycząca planów ograniczeń w poborze gazu

W ubiegłym tygodniu m.in. Handen informował swoich klientów o konieczności złożenia oświadczeń dotyczących planów ograniczeń w poborze gazu. W przypadku podmiotów kościelnych generalnie chodzi o złożenie oświadczenia o charakterze poboru. Same parametry poboru które będą określone „automatycznie” prze Polską Spółkę Gazownictwa. Obwiązek wynika z tego, że podmioty kościelne są NIP-owcami, w przeciwieństwie do klientów fizycznych – PESEL-owców, którzy nie muszą składać oświadczeń żeby być chronionymi w przypadku wprowadzenia ograniczeń.

Zatem:

1. Należy wypełnić „Formularz do wypełnienia” z załącznika – dla każdego punktu poboru osobno. Plebania, dom zakonny, klasztor – zaznaczyć „gospodarstwo domowe”. Z działalności chronionych prowadzonych przez Kościół są jeszcze: pomoc społeczna, noclegownie, system oświaty, żłobek. Odbiorcami chronionymi nie są w rozumieniu tego rozporządzenia np. ogrzewane gazem kościoły. Generalnie dla przyłączy, które obsługują obiekty inne niż w formularzu nie trzeba go wypełniać.

2. Formularz można wypełnić na komputerze.

3. Aby prawidłowo wypełnić formularz, należy mieć przy sobie fakturę za gaz – z niej trzeba spisać dane. Wszystko, co należy wpisać/zaznaczyć pokazujemy na formularzu przykładowym.

4. Na końcu wpisać datę, imię i nazwisko osoby wypełniającej.

5. Formularz nie wymaga podpisu, nie trzeba go drukować. Po wypełnieniu i zapisaniu można wysłać na poniższy adres e-mail. Polecamy natomiast zrobienie wydruku do pdf (opcja „Print to PDF” lub podobne), co pozwoli z całą pewnością zachować uzupełnione dane.

6. Pliki należy przesłać na adres: plan.ograniczen@psgaz.pl . Należy to zrobić do 31.07.2021.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Diecezjalnym Biurem Gospodarczym
Monika Łukaszów
tel. 767244152
dbg@diecezja.legnica.pl

 

DO POBRANIA: