PILNE! Zmiany stawek ubezpieczeniowych dla księży w ZUS od 1 stycznia 2023

Najniższe wynagrodzenie od 01.01. 2023 do 30.06. 2023 r. wynosi 3 490,00 złWszystkie składki ZUS opłacamy jedną kwotą na przyznany mikro-rachunek indywidualny składkowy w wymiarze miesięcznym do 20 następnego miesiąca.

Podstawa 3490,00 zł (osoby duchowne będące podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego i nie pracujący w innych instytucjach):

– bez chorobowego kwota składki 517,85 zł (składka społeczna kwota 203,75 + składka zdrowotna kwota 314,10 )

– z ubezp. chorobowym ( dobrowolne 2,45% ) kwota składki 603,36 zł (składka społeczne kwota 289,26 + składka zdrowotna kwota 314,10)

(podana kwota uwzględnia wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe 1,67 % obowiązującej do 31.03.2023). Od 01.04.2023 wysokość składki może ulec zmianie).

 

Uwaga:
Księża pracujący w innych instytucjach, będący płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, jeśli osiągają minimalne wynagrodzenie tzn. 3 490,00 zł są zobowiązani do ubezpieczenia zdrowotnego od podstawy 3 490,00 tj. kwota składki 314,10 zł

Księża nie mający dochodów , nie będący płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych ani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani do ubezpieczeń społecznych kwota 203,75 (bez chorobowego – dobrowolne), ale ubezpieczenie zdrowotne opłaca za nich fundusz kościelny 100% podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota 620,00 zł , kwota składki zdrowotnej wyliczona 55,80 opłaca 100% f. kościelny.

 

DO POBRANIA: