PARAFIA ŚW. TEKLI W PŁAWNEJ

Proboszcz: ks. Stanisław Wroniewicz CSMA

Wikariusz: ks. Stanisław Partyka CSMA

 

Adres: Pławna Dolna 89, 59-623 Lubomierz

Telefon: 75-783-30-92

 

Dekanat: Lwówek Śląski

Parafia pw. św. Tekli

Kościół wzmiankowany w 1318 r., wzniesiony w 1680 r., kolejny zbudowano w latach 1778-81, wielokrotnie remontowany, m.in. w 1892 i 1911 r. Jest to budowla jednonawowa, z wydzielonym pre­zbiterium, przy którym stoi zakrystia, na osi kwadratowa wieża, w zwieńczeniu ośmioboczna, zakończona hełmem z podwójnym prześwitem. Dach czterospadowy, kryty łupkiem, elewacje dzielone gzymsami i akcentowane pilastrami, okna w dwóch rzędach portale, boczne prostokątne w opaskach. Nawa sklepiona kolebką na gurtach przechodzących w pilastry z dekorowanymi kapitelami, jednopoziomowa empora z trzech stron nawy. We wnętrzu zachowało się wyposażenie barokowe, rokokowe i klasycystyczne, m.in. drewniane, polichromowane ołtarze i ambo­na XVIII w., kamienna chrzcielnica z drewnianą pokrywą, prospekt organowy z 1850 r., wiele obrazów i rzeźb, oraz epitafia z XVIII i XIX w.

Kościół filialny pw. św. Feliksa i Adaukta. Golejów

Kościół wzmiankowany w 1345 r., przebudowany w II poł. XVI w., zbudowany nowy w 1784 r., przebudowany w 1843 r. Jest to budowla z prostokątną nawą i prezbiterium zakończonym wielobocznie, kwadratowa wieża na osi korpusu ośmioboczna, zwieńczona wysokim hełmem z prześwitem. Dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowo, nawa jest oskarpowana, wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, jednopoziomowa empora z trzech stron nawy. We wnętrzu zachowały się m.in. kamienna chrzcielnica z 1748 r., klasycystyczny ołtarz, prospekt organowy, witraże XIX w. W murach obwodowych kamienne płyty nagrobne i epitafia z końca XVII i początku XVIII w.

Kościół filialny pw. św. Katarzyny. Marczów

Kościół wzniesiony w 1707 r. Jest to budowla orientowana, z prostokątną nawą i półkolistą absydą z kwadratową wieżą na osi, ośmioboczną w zwieńczeniu z hełmem z prześwitem. Dach dwuspadowy, kryty łupkiem, elewacje i naroża akcentowane lizenami w tynku, wnętrze przekrywają sklepienia krzyżowe i kolebkowe z lunetami, przy ścianie południowej barokowy portal z II poł. XVIII w., dwupoziomowa empora muzyczna. We wnętrzu zachowały się m.in. barokowy ołtarz i ambona, chrzcielnica i prospekt organowy z I poł. XVIII w., kamienne i drewniane figury i obrazy olejne z XVIII w. W murach obwodowych trzy kamienne epitafia z XVII-XVIII w.

NIEDZIELE:

– Pławna Dolna: 7.30, 12.00

– Marczów: 9.00

– Golejów: 10.30

 

DNI POWSZEDNIE:

– Pławna Dolna: 18.00 (zimą: 17.00)

– Marczów: 16.30 (zimą: 15.30)

– Golejów: 9.00

Liczba mieszkańców: 1572

Odpust parafialny: 23 września

Wieczysta adoracja: 25 sierpnia

Miejscowości należące do parafii:

Golejów, Marczów, Pławna Dolna, Pławna Górna

Scroll Up