Podsumowanie 26. Spotkania Młodych Diecezji Legnickiej

26. Spotkanie Młodych w Legnickim Polu zakończyło się 25 sierpnia, lecz jego główni organizatorzy oficjalnie domknęli wszelkie sprawy związane z tym wydarzeniem w poniedziałkowy wieczór 9 września. 

Tego dnia nastąpiło podsumowanie całego spotkania. Ks. Przemysław Superson, diecezjalny duszpasterz młodzieży zaprosił wszystkich, którzy włączyli się czynnie w zorganizowanie tegorocznego Spotkania Młodych. 

Podczas podsumowania Joanna Mackieło, która odpowiadała za animatorów, przedstawiła wyniki ankiet, które uczestnicy wypełniali ostatniego dnia spotkania. Dzięki tym ankietom każdy z organizatorów mógł zobaczyć tzw. „plusy i minusy” całości spotkania, tego co uczestnikom się najbardziej podobało, co do nich dotarło, w jaki sposób bawili się podczas tego wspólnego spotkania młodych katolików. 

Każda z osób odpowiedzialnych za poszczególne piony Spotkania Młodych mogła podzielić się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami jako organizatorzy. Dzięki takiemu podsumowaniu istnieje możliwość dostrzeżenia dobra, które się zadziało, jak również tego co należy jeszcze poprawić i udoskonalić. 

Już za miesiąc, 7 października, organizatorzy spotkają się po raz kolejny jak co roku w cyklicznych, comiesięcznych spotkaniach podczas których zaczną przemadlać, omawiać i wymieniać się pomysłami dotyczącymi 27. Spotkania Młodych Diecezji Legnickiej. 

Bogu niech będą dzięki za to co wydarzyło się w serach młodych ludzi uczestniczących w tegorocznym Spotkaniu Młodych.