Blog Detail

Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza kandydatów do podjęcia  Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Nauk o Rodzinie w roku akademickim 2021/2022.

Studia uprawniają do podjęcia pracy w poradniach rodzinnych, centrach pomocy rodzinie oraz do prowadzenia zajęć w szkołach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami z zakresu wychowania i edukacji prorodzinnej (Wychowania do życia w rodzinie). Przygotowuje specjalistów do współpracy z rodzicami w dziele wychowania dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnej i godnej formacji seksualnej i małżeńsko-rodzinnej.

Program studiów uwzględnia następujące aspekty wspomnianej powyżej problematyki: filozoficzno-etyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, biomedyczny, prawny i teologiczny. Zajęcia mają charakter wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów i seminariów.

Czas trwania studiów: 2 lata (cztery semestry); zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (II i IV sobota miesiąca) w godz. od 9.00 do 16.00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej (Wrocław ul. Katedralna 4, pokój nr 7) w dniach: – 17 września (piątek) – w godz. 10.00-13.00 i 15.00-18.00; – 18 września (sobota) – w godz. 10.00-13.00 i 14.00-16.00.

Na rozmowę należy zabrać ze sobą następujące dokumenty: podanie o przyjęcia na studia – na formularzu dostępnym na stronie Papieskiego Wydziału Teologicznego (www.pwt.wroc.pl); życiorys; 3 podpisane fotografie; opinię księdza proboszcza z miejsca zamieszkania lub – w szczególnych przypadkach – innego duszpasterza, a osoby duchowne – zgodę przełożonego; dyplom ukończenia studiów (magisterium lub licencjat); potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Opiekun naukowy: o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI

Dyrektor studiów: ks. dr Stanisław Paszkowski – tel. 691-739-094

Informacje:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 9,
tel. 71/322-99-70,
e-mail: pwt@pwt.wroc.pl