Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy na rok akademicki 2022/2023.

Serdecznie zapraszamy!

Opiekun naukowy:

ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

Dyrektor:

ks. dr Jarosław Kowalczyk

Podyplomowe Studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne umożliwią:

– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół specjalnych);
– uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);

– uzupełnienie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;

– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Wymagane dokumenty

– podanie i formularz osobowy

– życiorys,

– 3 fotografie (podpisane),

– opinia proboszcza miejsca zamieszkania lub innego duszpasterza,

– metryka chrztu,

– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,

– osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,

– osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.