Pogrzeb śp. ks. Stanisława Śmigielskiego

W piątek 18 lutego 2022 r., w złotoryjskim kościele Narodzenia NMP odbyły się uroczystości pogrzebowe pierwszego proboszcza parafii. Modlitewne czuwanie przy trumnie zmarłego, rozpoczęto od godz. 9.00. Od godz. 11.30, rozpoczęły się mowy pożegnalne i składanie kondolencji na ręce Rodziny. W głosie delegacji parafii w Pomocnem, Starosty, Burmistrza miasta, Wysokiego Mistrza Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, przedstawiciela ruchów i wspólnot istniejących w parafii, przewodniczącego Rady Parafialnej a potem także dziekana dekanatu Złotoryja, wybrzmiewały wspomnienia związane z osobą Zmarłego i jego działalności i na polu materialnym i duchowym. – Wszędzie jest Twój ślad – można było usłyszeć w jednej z wypowiedzi…. Z kolei ks. dziekan Krzysztof Kiełbowicz odczytał testament duchowy zmarłego ks. Stanisława.

Eucharystia pogrzebowej, w gronie 80 koncelebransów, przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski. Czynił to w podwójnej roli: jako biskup legnicki żegnający jednego z księży pracujących w powierzonej mu diecezji, a także jako kolegę ze wspólnego rocznika święceń. – Gromadzimy się na szczególnej modlitwie; za naszego współbrata w wierze i współbrata w kapłaństwie. Polecamy Panu Bogu i Bożemu Miłosierdziu jego zbawienie, zgodnie z prośbą która zawarł w swoim duchowym testamencie – mówił bp Siemieniewski zapraszając do wspólnej modlitwy.

Homilię wygłosił senior rocznika święceń śp. ks. Stanisława, ks. Ireneusz Alczyk pracujący w archidiecezji wrocławskiej w parafii w Tyńcu Wrocławskim. Porównał życie Zmarłego do księgi życia która ma swój prolog, rozdziały i epilog. Przywołał też słowa z obrazka prymicyjnego które ks. Stanisław wybrał na dzień swoich święceń: „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii” (2 Tm 4, 17) oraz: „Jezu, Ty sam bądź nagrodą moim rodzicom i wszystkim którzy wspierali mnie na drodze do kapłaństwa”. Parafrazując te słowa mówił: – Podejmijmy ta Jego modlitwę, Jego prośbę: Jezu. Ty sam bądź nagrodą dla swojego sługi, dla kapłana Stanisława, za jego życie, za jego cierpienie, za jego odpowiedź na Twoje wezwanie: ‘Pójdź’; za jego służbę Tobie, Kościołowi i ludziom. Jezu Ty sam bądź nagrodą i rozpal światło dla zmarłego w swym Królestwie, światło Wiary Nadziei i Miłości – mówił kaznodzieja.

Podczas uroczystości straż honorową przy trumnie trzymali członkowie Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy ROTA i współbracia w Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, dla których ks. Stanisław był kapelanem. Eucharystia zaś była przygotowana z udziałem różnych służb i wspólnot w parafii.

Ks. Kanonik Stanisław Śmigielski  zmarł w niedzielę (13 lutego) po długoletniej chorobie. Był pierwszym proboszczem parafii pw.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi. Zmarł w 63 roku życia i 37 roku kapłaństwa. Tej parafii poświęcił swoje życie i pracę duszpasterską od chwili jej utworzenia w 2000 r. Kościół wymagał gruntownego remontu który rozpoczął w 2004 r. przyczyniając się do odtworzenia piękna sięgającej XIII w. świątyni. Uzyskał też dla kościoła tytuł lokalnego sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, rozwijając jej kult. Ks. Stanisław pochodził z Żarowa. Po zadaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a po jego ukończeniu, przyjął święcenia prezbiteratu w dniu 1 czerwca 1985 r.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica