Pół wieku w służbie Bogu i ludziom

W niedzielę 18 czerwca ks. kanonik Ryszard Jerie, proboszcz w Gościszowie, obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Przewodniczył on uroczystej Mszy św., podczas której homilię wygłosił bp Marek Mendyk.

W Eucharystii uczestniczyło ponad 20 księży, rodzeństwo i najbliższa rodzina Jubilata, przedstawiciele władz lokalnych, strażacy oraz wielka rzesza parafian z Gościszowa i Mściszowa.

Jubileuszowi kapłańskiemu towarzyszyło jeszcze jedno wspomnienie. W tym roku mija 30 lat, od kiedy ks. Ryszard Jerie został proboszczem w Gościszowie. W słowie wprowadzenia do Mszy św. Ksiądz Jubilat przypomniał wydarzenie, które poprzedziło jego przyjście do tej parafii. „Dokładnie 30 lat temu uczestniczyłem w święceniach i prymicjach ks. Marka Mendyka. Wiedziałem już, że mam objąć tę parafię. Wtedy poprosiłem neoprezbitera, aby udzielił mnie, starszemu księdzu, błogosławieństwa na kolejny etap kapłańskiego życia. Kto by się spodziewał, że po tylu latach, właśnie dziś, biskup Marek Mendyk będzie głosił homilię na moim jubileuszu i że jego błogosławieństwo sprzed tylu lat przyniesie takie owoce” – powiedział ks. Ryszard.

W pierwszej części homilii bp Marek mówił o tajemnicy i godności kapłańskiego powołania. Przypomniał, że „kapłan z ludu jest brany i dla ludu ustanawiany”. Zaakcentował trzy wymiary kapłańskiej służby – głoszenie Ewangelii Chrystusa, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. „Kapłan ma być zawsze dla innych, dla opuszczonych i biednych, wątpiących i stroskanych, dla tych, dla których inni nie mają czasu, dla chorych, potrzebujących pomocy i umierających” – mówił bp Marek.

W drugiej części przypomniał drogę do kapłaństwa Księdza Jubilata oraz najważniejsze momenty jego duszpasterskiej posługi. Przytoczył min. słowa diakona Ryszarda Jerie, które napisał w swojej deklaracji tuż przed święceniami, które odbyły się we Wrocławiu 20 czerwca 1967 roku: „starać się będę, aby w życiu dawać dobry przykład i tak swoje życie kształtować, aby było godne sługi Chrystusowego”. Zauważył, że jego 30-letnia posługa w Gościszowie była nieustanny realizowaniem tych słów i zaowocowała min. wielkim szacunkiem i życzliwością parafian, którzy kochają swojego proboszcza.

Na zakończeni Ksiądz Biskup prosił wszystkich o modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. „Trzeba, aby wasza parafia dała Kościołowi kapłana. Tak bardzo ich potrzebujemy. Potrzebujemy teraz, będziecie potrzebowali za chwilę i za lat dziesięć. Proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” – apelował bp Mendyk.

Po Komunii św. przyszedł czas na słowo Jubilata. W słowach płynących z serca, ks. Ryszard powiedział min.: „Chciałbym raz jeszcze wrócić do tego pierwszego tak, powiedzianego Chrystusowi, do pierwszej gorliwości. Dzisiaj, świadomy własnych niedoskonałości i błędów, wierzę, że Bóg nie znużył się mną. Wierzę, że On jest prawdziwym Przyjacielem i nie przestaje mnie kochać”. Po tym wyznaniu, przyszedł czas na podziękowania o wiernych uczestniczących w uroczystości.

Jubileuszowa radość trwała dalej podczas agapy przygotowanej dla Księdza Jubilata.

Ks. Ryszard Jerie urodził się 13 kwietnia 1941 r. we Lwowie, ochrzczony został 3 maja 1941 r. w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie. Po II wojnie światowej wraz z rodzicami i rodziną zamieszkał w Czernicy koło Jawora. Po maturze, w 1960 roku rozpoczyna studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Formacja ku kapłaństwu zostaje przerwana przez służbę wojskową. Wraca do seminarium i zostaje wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1967 roku. Jako wikariusz pracuje w parafiach: Wałbrzych – Świętych Aniołów Stróżów, Siechnice, Legnica – św. Piotra i Pawła, Wrocław – Bożego Ciała, Wałbrzych – Świętych Aniołów Stróżów, i na Nowym Mieście. W 1987 roku obejmuje parafię w Gościszowie, w której spędził 30 lat.

 

foto: Joanna Kwartowicz

 

[flickrstream id=”27″]

X