Polkowice. Ogłoszenie patrona miasta [FILM]

Dekret Stolicy Apostolskiej został odczytany w szczególnym dla Polkowic miejscu.

Uroczystości ogłoszenia św. Sebastiana patronem Polkowic rozpoczęły się w najstarszym miejscu miejscu miasta związanym z kultem tego świętego żołnierza.

Miejscem tym jest świątynia pw. św. Michała Archanioła, najstarszy kościół w mieście. Tam to polkowiczanie w 1680 r. obiecali św. Sebastianowi kult i wdzięczność, jeżeli ocali ich od niszczącej miasto dżumy. Gdy ta minęła niespodziewanie szybko, w kościele stanął ołtarz poświęcony obecnemu patronowi miasta. To tutaj też znajdują się relikwie dzielnego rzymskiego żołnierza.

W świątyni odbyło się oficjalne ogłoszenie nadania patronatu miastu Polkowicom. Stało się to w chwili, kiedy ks. Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej, odczytał w obecności m.in. biskupa seniora Stefana Cichego oraz Łukasza Puźnieckiego, burmistrza miasta, dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zgodzie na nadanie tego tytułu miastu.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.