Poradnia Rodzinna „Effata” w Bolesławcu rozpoczęła działalność!

Od poniedziałku w Bolesławcu rozpoczęła działalność Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Effata”, powołana przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie. Mieści się ona przy ul. Kubika 4, tuż obok Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek. Jak mówią założyciele, głównym celem poradni jest przywracanie sensu życia i dawanie nadziei. Wśród specjalistów są min. psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, doradca życia rodzinnego, pedagog, logopeda oraz osoby duchowne. Porady udzielane są bezpłatnie.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica

Poradnia realizuje następujące działania:

1. Upowszechnienie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny, wzbogacającej i udoskonalającej więź małżeńską i kulturę rodzicielską

2. Udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych i praw­nych osobom i rodzinom, przeżywającym problemy i konflikty bądź znajdującym się w  innej sytuacji kryzysowej (np. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich)

3. Wspieranie młodych ludzi przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do podjęcia zadań w małżeństwie i rodzinie

4. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ochrona macierzyństwa, gdy kobieta znajduje się w sytuacji jego zagrożenia

5. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz pomoc w trudnościach wynikających z problemów opiekuńczych i wychowawczych

6. Inne: doradztwo zawodowe, edukator cukrzyków, logopedia

W skład zespołu realizującego zadania wchodzą:

1. Doradca życia rodzinnego.

2. Psycholog.

3. Psychoterapeuta i socjoterapeuta

4. Psychiatra

5. Pedagog

6. Dietetyk płodności

7. Doradca zawodowy

8. Edukator cukrzyków

9. osoba duchowna, zakonna

10. inne: fizjoterapeuta, terapeuta rodzin, logopeda, specjalista z zakresu komunikacji w rodzinie, radca prawny, prawnik kanonista, terapeuta uzależnień i współuzależnień