Poświęcenie kościoła w Cieplicach

To Święto Matki wpisze się na trwałe w historii parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

W święto matki przypadające 26 maja w Jeleniej Górze-Cieplicach odbyło się poświęcenie kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Data nie była przypadkowa, ponieważ właśnie święto matki od trzech dekad jest świętem parafii. Liturgii przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Sama liturgia obfituje w wiele symboli. Poświęcenie niejako wieńczy trud wznoszenia kościoła i powstawania parafii, dlatego podczas powitania ordynariusza przedstawiciele parafii oraz architekt świątyni wręczyli biskupowi klucze do świątyni.

Swój symboliczny wydźwięk miało też pierwsze czytanie Pisma Świętego. Biskup bowiem wręczył jego egzemplarz lektorowi i ten procesyjnie zaniósł go na ambonkę, „stół Słowa Bożego”. Wszystko po to, by podkreślić i przypomnieć, że kościół ma być miejscem głoszenia Słowa Bożego.

Hierarcha tego dnia poświęcił też ołtarz główny a następnie wylał na niego święte oleje. Tymi samymi olejami zostały naznaczone zacheuszki, czyli 12 specjalnych lichtarzy z wypisanymi imionami apostołów. Świece na tych lichtarzach zostały zapalone chwilę później, ponieważ do tej pory kościół pozostawał w ciemnościach. Biskup symbolicznie przekazał zapaloną świecę, symbol Chrystusa-jedynego światła, i od niej zostały zapalone świece przy ołtarzu głównym oraz przy wspomnianych zacheuszkach.

Na ołtarzu została też postawiona kadzielnica do której biskup wsypał kadzidło. Jego woń i powstały dym wypełniły kościół, co symbolizuje modlitw chrześcijanina, które jak dym unoszą się przed tron Boga.

Zwieńczeniem obrzędu poświęcenia kościoła było wyznanie wiary odśpiewane w imieniu całej wspólnoty przez proboszcza miejsca czyli ks. kan. Mariusza Majewskiego.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.