Prawne aspekty ochrony rodziny. Spotkanie z dr. Tymoteuszem Zychem w Lubinie

Serdecznie zapraszamy na 71 spotkanie w ramach cyklu Salezjański Kociołek Kultury, które odbędzie się w piątek 14 czerwca 20 o godz. 18:30 w sali teatralnej przy kościele św. Jana Bosko w Lubinie. Gościem będzie dr Tymoteusz Zych (adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Centrum Analiz Prawnych w instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wiceprezydent Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Polski). Wygłosi wykład pod tytułem: „Prawne aspekty ochrony rodziny w szkołach, urzędach i instytucjach kultury”. 

Dr Tymoteusz Zych tak streszcza problematykę, która zostanie przez niego zaprezentowana:

Autonomia rodziny, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz dobro dziecka są chronione przez polską Konstytucję i ustawy. W praktyce coraz częściej mierzymy się jednak z zagrożeniami wobec tych wartości. Sprzeciw budzą przypadki nieuzasadnionej ingerencji władz w życie rodzinne, których skrajnym przejawem jest bezpodstawne odbieranie dzieci. W wielu szkołach łamane są ustawowo gwarantowane prawa rodziców, a dzieci są wbrew woli i wiedzy rodziny poddawane ideologicznej indoktrynacji lub wystawiane na treści godzące w ich dobro. Niejednokrotnie instytucje publiczne kierują się w swoich działaniach wobec obywateli założeniami ideologii kwestionujących tożsamość i autonomię rodziny oraz małżeństwa wymagając zaangażowania w tym zakresie od swoich pracowników. Wszystko to jest możliwe tylko, jeśli rodziny nie są w pełni świadome swoich praw i z nich nie korzystają. 

Tym większe znaczenie ma znajomość instrumentów prawnych, które pozwalają przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najważniejsze zagrożenia dla praw rodzin i ich członków, z którymi spotyka się w praktyce Instytut Ordo Iuris i przykłady skutecznie podjętych interwencji w Polsce i za granicą. Przedstawione zostaną także polskie i międzynarodowe standardy prawne, które mają znaczenie dla egzekwowania praw rodzin w instytucjach publicznych. 

W imieniu organizatorów (parafia św. Jana Bosko w Lubinie i Wspólnota Wiara i Rozum) dr Zbigniew Rudnicki