Premiera oratorium „Ja jestem”

W sobotę, 15 lipca, miała miejsce premiera oratorium JA JESTEM skomponowanego przez Mateusza Kazimierskiego do słów diakona Adriana Sielickiego. Dziewięćdziesięcioosobowy zespół chórzystów i instrumentalistów wykonał przygotowywany przez blisko dwa tygodnie utwór. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy (os. Piekary) został wypełniony po brzegi.  

Inspiracją do powstania oratorium JA JESTEM był trwający jubileusz 25-lecia powstania Diecezji Legnickiej. Oratorium opowiada o historii paschy Narodu Wybranego oraz o passze krzyżowej Jezusa Chrystusa. To dzieło powstało przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej, a także grupy Młodzież Tworzy Musical.

Premiera odbyła się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na legnickim osiedlu Piekary i była owocem warsztatów muzycznych pod przewodnictwem kompozytora oraz współpracy z Roksaną Korban, Joanną Brylowską i Dawidem Bienieckim, którzy pomagali w przygotowaniu chóru. Sam kompozytor, który był także dyrygentem, przygotowywał orkiestrę. Autor tekstów przez sześć kolejnych dni wygłaszał konferencje biblijne, które wprowadzały uczestników w temat biblijnej historii Narodu Wybranego oraz paschy Jezusa Chrystusa.

Warsztaty odbywały się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Obok 50 osobowego chóru młodzieżowego, wystąpiła także młodzieżowa orkiestra, złożona z uczniów, studentów, jak również ich nauczycieli i rodziców, pochodzących głownie z Diecezji Legnickiej oraz innych miast Polski. Solistami koncertu byli młodzi przedstawiciele Diecezji: Roksana Korban, Daniel Babuśka, Julia Żądło, Maja Lipiec, Oskar Piotrowski, Jan Niemyjski, Patrycja Franczak, dk. Mateusz Maleńczuk oraz Marta Bochenek. Honorowy patronat nad oratorium objął Biskup Marek Mendyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej.

Koncert, podczas którego wybrzmiało oratorium „Ja Jestem”, stał się sposobnością do wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, Boga, który nieustannie jest obecny blisko każdego człowieka. Nie było to tylko zaafiszowaniem wiary, ale głębokim przeżyciem i obwieszczeniem, że Bóg nie zapomniał o swoim ludzie.

Koncert został zamknięty bisem i podziękowaniami, które były okazją do oklaskania tych wszystkich, którzy wsparli młodych Wykonawców i Twórców i pomogli w przygotowaniu koncertu.

 

tekst: dk. Adrian Sielicki, foto: Weronika Cedowska, Jan Krótki