Prezydent RP docenił troskę o zabytki

Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku składani wszystkim opiekunom Pomników Historii najlepsze życzenia.

Tradycyjnie już w grudniu w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego postawiona została choinka. W tym roku jest ona udekorowana w sposób wyjątkowy — bombkami symbolicznie przedstawiającymi osiemdziesiąt jeden obiektów zabytkowych wpisanych na prezydencką listę Pomników Historii.

Prezydencka choinka z wizerunkami Pomników Historii jest wyrazem podziękowania za Państwa wieloletni trud włożony w utrzymanie tych ważnych miejsc w należytym stanie. Także za budowanie poczucia więzi społecznych i tożsamości kulturowej wokół tych cennych obiektów.

Jest to jednocześnie forma promocji Pomników Historii. Wobec zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i rozpoczętych już 5 grudnia 2017 roku przez Zgromadzenie Narodowe obchodów tego wielkiego wydarzenia chcielibyśmy, aby na tej liście znalazło się sto najważniejszych obiektów zabytkowych z terenów Rzeczypospolitej. Dzięki temu Pomniki Historii — symbolicznie ukazujące naszą drogę do niepodległości — będą mogły stać się wspólnym mottem jubileuszowych wydarzeń zarówno w dużych miastach, jak i w małych gminach.

Życzę wszystkim Państwu, którzy na co dzień są gospodarzami, kustoszami, troskliwymi opiekunami Pomników Historii, sprostania wyzwaniom, jakie wiążą się z zarządzaniem obiektami objętymi najściślejszą ochroną konserwatorską. Życzę także, aby umieszczenie tych cennych miejsc na liście najważniejszych zabytków Rzeczypospolitej było dla Państwa powodem do dumy, ale też stało się impulsem do dalszych pozytywnych działań w Waszych społecznościach — i w efekcie przyczyniało się do rozwoju nowoczesnego państwa wzniesionego na fundamencie wspaniałego dziedzictwa naszych przodków.