Prokurator i delegat Episkopatu na spotkaniu z księżmi

W Jeleniej Górze oraz Legnicy odbyły się spotkania rejonowe dla księży. Główny temat – wdrażanie dokumentu o ochronie dzieci i młodzieży.

Zgodnie z zapowiedzią, która padła w czerwcu podczas prezentacji diecezjalnego dokumentu poświęconemu ochronie małoletnich, tegoroczne sierpniowe spotkania rejonowe dla księży został w pełni poświęcone tej tematyce. Udział w nich jest obowiązkowy dla wszystkich księży pracujących w diecezji legnickiej. Gośćmi tegorocznego spotkania byli prok. Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz o. Adam Żak, SJ, koordynator KEP ds. ochrony nieletnich, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.

Na początku głos zabrał ks. Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej a także delegat biskupa legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. – Poprzez takie szkolenie chcemy nakłuwać naszą świadomość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pewien początek pracy w diecezji związanej z prewencyjną ochrony dzieci  i młodzieży – mówił ks. dr Piotr Kot. W powyższych zdaniu odwoływał się on do wydarzenia jakie miało miejsce 21 czerwca br. Tego dnia biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski przedstawił dokument „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej”. Wszedł on w życie 1 lipca br.

– Mamy świadomość, że mówiąc o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich mówimy o konkretnej krzywdzie, która dotyka ludzi w różnym wieku. Dotyka też osoby mało świadome, małoletnie, jednak mamy często do czynienia z osobami dorosłymi, które zostały wykorzystane i zranione wiele lat temu. Mówimy też o krzywdach, których sprawcami były osoby duchowne. Krzywda taka miała miejsce w przestrzeni duszpasterskiej. Mamy mocną świadomość, że miały miejsce takie sprawy i to jest poważna sprawa. Jako księża musimy wziąć odpowiedzialność ale także i wyciągnąć wnioski. Im większa będzie nasza świadomość, im bardziej będziemy wrażliwi na ten problem. Tym wiarygodniej będziemy mogli spełniać swoją posługę – mówił delegat biskupa legnickiego.

Bardzo ważnym głosem w szkoleniu było wystąpienie prok. Tomasz Czułowski, obecnego rzecznika Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Jego wystąpienie zostało zatytułowane „Przestępstwa seksualne w prawie karnym i kościelnym – penalizacja czy prewencja? Prawnik bardzo szczegółowo opisał zapisy z Kodeksu Karnego dotyczące ścigania przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Mówił np. o wieku ofiar, możliwości oskarżeń o czyny bądź zaniechanie pomocy, terminologii prawniczej, zawiłościach śledztw. Pokazał też bardzo wyraźnie, że wszystkie czynności o charakterze seksualnym, a nawet pewne etapy tylko do nich prowadzące np. uwodzenie, są przestępstwem ściganym z mocy prawa.

Ważnym elementem spotkania była wypowiedź o. Adama Żaka SJ, koordynatora Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony nieletnich, dyrektora Centrum Ochrony Dziecka. Kapłan podkreślał, że działania polskiego Kościoła idą w dobrym kierunku.  – Kościół w ciągu ostatnich 20-30 lat wiele się nauczył. Bardzo ważną sprawą w prewencji oraz ściganiu przestępstw popełnianych przez ludzi Kościoła jest współpraca z instytucjami państwowymi. Przełożony kościelny nie ma prawa egzekwować wydanie mu np. komputerów czy też telefonów do sprawdzenia korespondecji oskarżanego kapłana. Żaden dostawca usług nie poinformuje na wniosek przełożonego zakonnego spisu smsów z ostatnich 3 lat. Przewaga Państwa jest w tej kwestii ogromna – państwo może używać środki przymusu. Kongregacja Nauki Wiary zaleca więc współpracę z organami państwa – mówił o. Adam Żak. Kapłan podkreślał też, że Kościół w niektórych aspektach prawnych idzie o krok dalej niż świecki prawodawca. Osoba małoletnia według Kodeksu Karnego to osoba do 15 roku życia. W Kościele – aż do 18. W Kodeksie Karnym przestępstwa ulegają przedawnieniu po 20 latach. W Kościele – po 20 latach ale od ukończenia przez ofiarę 18 roku życia. Mało tego – Kongregacja Nauki Wiary może nakazać prowadzenie śledztwa nawet pomimo przedawnienia.

Dokument diecezji legnickiej można znaleźć na stronie www.diecezja.legnicka.pl bądź kontaktując się z ks. Piotrem Kotem delegat@diecezja.legnicka.pl

X