Punkty modlitwy

Każdy z kościołów stacyjny diecezji legnickiej wyznacza punkty modlitwy do których pielgrzymi udadzą się po zakończonym nabożeństwie eucharystycznym, by tam wspólnie rozpocząć odmawiania różańca za Polskę i świat.

Koordynatorzy kościołów stacyjnych nie mają obowiązku, w przypadku daleko oddalonych punktów modlitwy, zorganizowania transportu dla pielgrzymów. Przybywający będą do wyznaczonych stref udawali się swoimi środkami transportu lub pieszo w przypadku krótkiego dystansu.

Aktualnie kościoły stacyjne są w trakcie ostatecznego wyznaczania punktów modlitwy.