Rada Katechetyczna Diecezji Legnickiej 2022-2025

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce przypomina, że diecezjalna rada katechetyczna jest organem doradczym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących organizowania i właściwego funkcjonowania katechezy parafialnej oraz nauczania religii w szkołach (por. PDK 138). W trosce o pomyślny rozwój dzieła katechizacji na terenie Diecezji Legnickiej, a także dostrzegając potrzebę głosu doradczego katechetów naszej diecezji, Biskup Legnicki powołał z dniem 25 marca 2022 roku nową Diecezjalną Radę Katechetyczną Diecezji Legnickiej na okres trzech lat.

A oto skład personalny nowej Rady:

Z urzędu:

ks. dr Jarosław KOWALCZYK – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

o. mgr-lic. Józef SZAŃCA OFMConv. – zastępca dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Legnickiej

ks. dr Tomasz Antoni KRAUZE – diecezjalny wizytator katechezy

ks. dr hab. Bogusław Adam DROŻDŻ, prof. PWT – dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego

Z nominacji:

mgr-lic. Sylwester DANILUK

mgr Wioleta DĄBROWSKA

s. mgr Renata GOSTOMSKA CSMM

ks. mgr Emilian GWIŻDŻ

mgr Elżbieta Stanisława JARZĄB

mgr Mirosław KALISZ

s. mgr Joanna KIERBIEC RM

mgr Honorata KLIMCZAK

ks. mgr Leszek KOWALSKI

mgr Edyta Małgorzata KRET

o. mgr Marek KUDACH SP

mgr-lic. Paweł OLSZEWSKI

mgr Wioletta PIENIĄŻEK

mgr Katarzyna PRZYTULSKA

mgr-lic. Marzena Barbara RACHWALSKA

Wszystkim Członkom Rady współpracującym na rzecz dobra edukacji i wychowania religijnego w Kościele Legnickim życzymy obfitości łask od Pana Boga.

 

ks. Jarosław Kowalczyk
Przewodniczący Rady