Rejestracja kotła olejowego i zamawianie dostaw oleju opałowego – NOWE PRZEPISY

Diecezjalne Biuro Gospodarcze informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym podmioty zużywające oleje opałowe do celów grzewczych  zobowiązane są do dnia 31 marca 2020 r.  zarejestrować się jako nabywca oleju opałowego.

Brak rejestracji w/w terminie spowoduje, że nie będzie można zamówić dostawy paliwa.

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU (https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/), aby uzyskać status tak zwanego zużywającego pomiotu olejowego (ZPO) można to zrobić na dwa sposoby :

– założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;

– złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

Można też upoważnić sprzedawcę oleju opałowego do załatwienia tych formalności.

W zgłoszeniu podajemy:

– dane nazwę parafii, adres siedziby,, numer identyfikacji podatkowej (NIP) ,

– liczbę posiadanych urządzeń grzewczych na olej opałowy i miejsce instalacji tych użytkowanych stacjonarnie. Nie wystarczy sam adres, trzeba wskazać również jego współrzędne geograficzne. W formularzu elektronicznym jest to proste – wystarczy kliknąć „Znajdź na mapie”, a potem „Kopiuj tylko współrzędne”. Przy wypełnianiu formularza papierowego trzeba skorzystać na przykład z aplikacji nawigacyjnej w telefonie, mapy elektronicznej albo poprosić o pomoc w urzędzie;

– informacje o wszystkich posiadanych urządzeniach stacjonarnych i przenośnych, czyli nazwę producenta urządzenia, model (typ) urządzenia, jego moc (w kW) i przewidywaną szacunkową ilość zużywanego oleju opałowego przez każde z urządzeń w ciągu roku (oleju lekkiego w litrach, ciężkiego w kilogramach).

Zgłoszenie składa się raz. Wszystkie późniejsze zmiany – jak na przykład wymiana kotła, jego likwidacja albo zmiana danych osoby zużywającej paliwo – trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia. Zmiany zgłasza się na tym samym formularzu (AKC-RU). Za uchybienie temu obowiązkowi grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. Przekroczenie lub niezrealizowanie deklarowanego zużycia oleju przez dane urządzenie nie wymaga aktualizacji zgłoszenia.