Relikwie Rycerza Bożego Grobu w Krzeszowie

Relikwie jedynego świeckiego błogosławionego Rycerza Grobu Pańskiego trafiły do Krzeszowa.

W piątek 5 października 2018 rok, w liturgiczne wspomnienie bł. Bartolo Longo, została odprawiona Msza św. w bazylice Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, podczas której wprowadzone zostały relikwie bł. Bartolo Longo – jedynego świeckiego członka zakonu bożogrobców wyniesionego na ołtarze.

Uroczystą Eucharystię, której przewodniczył kustosz krzeszowski Ks. Marian Kopko poprzedziła Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa różańcowa w bazylice.

Na uroczystość przybyli Rycerze i Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, wśród nich zwierzchnik – Józef Dąbrowski. Przypomniał on postać błogosławionego: – Z miłości do Maryi, stał się pisarzem, apostołem Ewangelii, głosicielem, propagatorem różańca, założycielem słynnego sanktuarium w Pompejach. Z miłości do Maryi, ustanowił liczne instytucje charytatywne, stając się żebrakiem na rzecz ubogich dzieci, przekształcając Pompeje w żywą cytadelę ludzkiej i chrześcijańskiej życzliwości.

Uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Bartolomeo Longo zainaugurowała w diecezji legnickiej duchowe przygotowanie do rozpoczęcia peregrynacji relikwii błogosławionego do rodzin kawalerów i dam zwierzchnictwa. Jest to odpowiedź na życzenie zwierzchnika Zakonu kard. Edwina Fredericka O’Briena, skierowane do członków zakonu podczas jubileuszowej pielgrzymki zwierzchnictw włoskich do Pompejów.

Bartolo Longo jest jedynym beatyfikowanym świeckim członkiem zakonu bożogrobców. Nawrócił się do Boga na wzór św. Pawła. Bł. Bartolo jest założycielem słynnego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Był wielkim czcicielem Matki Bożej, rozpowszechniał Jej chwałę i głosił Jej cuda.

Foto Przemysław Groński