Rozpoczął się nabór wniosków na remonty obiektów zabytkowych

Dział Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął nabór wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Czas trwania naboru: od dnia 1.02.2024 r. do dnia 10.03.2024 r. Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. będzie odbywał się wyłącznie za pomocą internetowego generatora wniosków.

Ogłoszenie o naborze i wszelkie niezbędne informacje znajdują się nas stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/dzial-dziedzictwa-kulturowego-ochrona-zabytkow/nabor-wnioskow-2023-dostep-do-generatora-wnioskow-engo/

Informujemy, że Diecezjalne Biuro Gospodarcze w godz. 9:00 – 14:00, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl udziela porad i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji.