Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przebiegać on będzie pod hasłem: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). To czas modlitwy, wykładów, konferencji i wydarzeń kulturalnych łączących Kościoły chrześcijańskie, które poszukują wspólnych płaszczyzn porozumienia.

Momentem kulminacyjnym będzie wspólne spotkanie i nieszpory ekumeniczne w legnickiej katedrze. Przedstawiciele Kościołów: katolickiego, ewangelickiego, greckokatolickiego i prawosławnego spotkają się na nieszporach ekumenicznych. Modlitwa ta odbędzie się w niedzielę 23 stycznia o g. 17,30 a przewodniczyć jej będzie biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

Więcej na temat Tygodnia Ekumenicznego na stronie Radia Plus Legnica