Rządowy Program Odbudowy Zabytków

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o dofinansowanie

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Okres naboru wniosków:

rozpoczęcie naboru: 24 listopada 2022 r., godzina: 1200;

zakończenie naboru: 31 stycznia 2023 r., godzina: 1700.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:

1) gminy;

2) powiaty;

3) województwa.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych:

1) finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków;

2) udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udzielają jednostki samorządu terytorialnego.